Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

mpakompabiempata
3730 a165 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viacocaineblues cocaineblues

June 09 2017

mpakompabiempata

April 28 2017

5885 e1d1 390
Reposted fromteamroquette teamroquette viapesymista pesymista

April 23 2017

6526 e95f 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
mpakompabiempata
1898 c9ed 390
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
mpakompabiempata
Reposted frombluuu bluuu

April 22 2017

mpakompabiempata
7564 3617 390
Reposted frompianotea pianotea viapikkumyy pikkumyy

April 21 2017

mpakompabiempata
Kiedyś to dobro, które wysyłamy do innych wróci do nas.

April 18 2017

mpakompabiempata
mpakompabiempata
mpakompabiempata
Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu, można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak Muzyka. 
— Dawid Crossby
Reposted fromtaSowa taSowa viasilence89 silence89
mpakompabiempata
5912 126f 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viatobecontinued tobecontinued
mpakompabiempata
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vianataliana nataliana
mpakompabiempata
2062 08ca 390
Reposted fromSzczurek Szczurek vianataliana nataliana
mpakompabiempata
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
mpakompabiempata
Myśl, że ktoś mógłby się nie interesować Muzyką, to tak jakby kogoś nie interesowało szczęście.
Reposted fromtaSowa taSowa vianataliana nataliana
mpakompabiempata
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
mpakompabiempata
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

April 13 2017

mpakompabiempata
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
Reposted fromcudoku cudoku viachceuciec chceuciec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl