Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

mpakompabiempata
3974 c7db 390
Reposted fromlittlefool littlefool viasilence89 silence89
mpakompabiempata
6570 6667 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowezsie nowezsie
mpakompabiempata
7373 cdc4 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasilence89 silence89
mpakompabiempata
mpakompabiempata
1158 7402 390
mpakompabiempata
7306 576a 390
Reposted frommaruuda maruuda viaciarka ciarka
mpakompabiempata
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 vianataliana nataliana

February 14 2017

mpakompabiempata
5685 c59c 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasilence89 silence89

June 07 2015

mpakompabiempata
Życie człowieka jest jak walizka. Wrzucamy do niej różne rzeczy. Z czasem zapominamy, co znajduje się na dnie. Może się zdarzyć, że nosimy tam coś, co sprawia, że nasz bagaż staje się ciężki. A my bezmyślnie ciągniemy go ze sobą, męcząc się przy tym okropnie. Może warto czasem zajrzeć, posprzątać i wyrzucić to, co niepotrzebne. Czasem można nawet znaleźć coś wartościowego. No i zawsze można dowiedzieć się czegoś o sobie oraz wyciągnąć wnioski.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
mpakompabiempata
Człowiek też może stać się nałogiem.
Reposted fromTeardrops Teardrops viasilence89 silence89

June 02 2015

mpakompabiempata
6914 1c38 390
Widok na Sky Tower
Tags: Wrocław
mpakompabiempata
6903 94a2 390
Tags: Wrocław

May 31 2015

mpakompabiempata
2205 3bb6 390
Tags: Wrocław

May 13 2015

mpakompabiempata
Źle, że Cię nie ma...
— odwrotności
5897 7b3f 390

May 09 2015

mpakompabiempata
mpakompabiempata
1732 d3b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89

May 08 2015

mpakompabiempata
Ouch I have lost myself again
Lost myself and I am nowhere to be found,
Yeah I think that I might break
I've lost myself again and I feel unsafe
— Sia, Breathe Me

May 06 2015

mpakompabiempata
7799 e8de 390
Reposted fromweightless weightless viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl