Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2019

mpakompabiempata
Nie odnajdziemy dla siebie nikogo lepszego od nas samych.,.
Reposted fromEmisja Emisja

November 10 2018

mpakompabiempata
Jest więzienie. W celi jest więzień, na wieży strażniczej jest strażnik. Ci dwaj są jedną osobą. Więzień jest jednocześnie swoim własnym strażnikiem, strażnik jest jednocześnie swoim własnym więźniem. Ale ci dwaj, więzień i strażnik, nie widzą, że każdy z nich jest jednocześnie jednym i drugim. Nie widzą tego, że są jedną osobą, bo są rozdzieleni, a są rozdzieleni, bo nie widzą, że są jedną osobą. Sytuacja iście arcywięzienna, bezwyjściowa. Bo kiedy nawet od czasu do czasu zdarza się więźniowi uciec z celi i z gmachu więzienia, to ucieka on ze swoim niewidzialnym strażnikiem na karku i w konsekwencji to, co wydawało mu się być wolnością, okazuje się być jedynie inną formą więzienia. Tak samo strażnik wracający po służbie do domu w miasteczku zabiera pod czapką niewidzialnego więźnia i nocą budzi się spocony i przestraszony, bo śni mu się to, co może śnić się strażnikowi, to mianowicie, że więzień czmychnął z więzienia. I choć mógłby ktoś powiedzieć, że - pomimo wszystko - jeden jest bardziej nieszczęśliwy (więzień), a drugi mniej (strażnik), to nie ma pomiędzy nimi istotnej, jakościowej, prawdziwej różnicy, jako że zarówno jeden, jak i drugi nie są szczęśliwi.
Ty jesteś tym więźniem i tym strażnikiem, celą i wieżą strażniczą, całym gmachem więzienia i całą tak zwaną wolnością.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaciarka ciarka
mpakompabiempata
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
mpakompabiempata
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vianataliana nataliana
mpakompabiempata
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
mpakompabiempata

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatobecontinued tobecontinued
mpakompabiempata
Nawiasem mówiąc, pamięć to osobliwa rzecz. Ponieważ niektóre wspomnienia coraz bardziej się zamazują. Problem ze zdolnością pamiętania wszystkiego polega na tym, że wcale nie pamięta się dokładnie wszystkiego.
Z czasem niektóre wspomnienia coraz trudniej wydobyć na światło dzienne. Inne rozpadają się na kawałki. (...) Z kolei złe wspomnienia nie lubią odchodzić. Te najokropniejsze nie chcą się zamazać. Czają się i wpełzają do głowy w najbardziej nieodpowiednich momentach. Nawiedzają w środku nocy.

W tym, kurwa, cały problem.
— "Wczoraj' F.Yap
Reposted fromzapiski zapiski viatobecontinued tobecontinued

November 08 2018

mpakompabiempata
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
mpakompabiempata
3473 88c3 390
Reposted bypieprzicynamon pieprzicynamon
mpakompabiempata
3471 47fd 390
Reposted byrusalkadmiralxwyczesanagitarax
mpakompabiempata
3375 ee91 390

November 06 2018

mpakompabiempata
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viaIrgi Irgi
mpakompabiempata
4839 5f2f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEmisja Emisja
mpakompabiempata
1788 344c 390

November 05 2018

mpakompabiempata
0347 01c1 390
Reposted bypkz451 pkz451

October 29 2018

mpakompabiempata
5754 fc25 390
Reposted byovenorelentarieBrunett
mpakompabiempata
5752 e5e3 390
Reposted byovenor ovenor
mpakompabiempata
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana

October 27 2018

mpakompabiempata
4332 e988 390
mpakompabiempata

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
Reposted bytomorrow-will-be-betterolvidosugarvenomblackheartgirlMisqaelinelafakingkrejzibukazlafrytkatosiatoniewszystkocharlotte99liliowaduszaEllaEllaszyderaalexandriousiammistakesyrenapkz451into-blackMisqapiehusiindependenttemocjonalnoscflyinghearthereyesdissapointedbutnotsuprisedwruchujednostajniepopierdolonympoptymistaniebalaganegoistkaniezwyyklagdybamirmelinohhhfuckitttobecontinuedintiharawakenedcompletelydifferentMerrry98iammistakepraesensalliwantisyoumissmiserablekaciemilordzieicannotrememberpralinafoublankabadbloodpersona-non-grataazazelplusiekaugustusoborzeshitsuriniezwyyklabegformoreblackheartgirlNotimportanatwildgirlovenorblackheartgirlelinelaeyotnotperfectgirlkerkunnowaaygraywallpchamtensyfplusiekdobrazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl